Pr Ajansları Ve Reklam Ajansları Arasındaki Farklar

Yeniden merhabalar bugün biraz akıllardaki karışıkları, yanlış bilgileri giderelim tazelenelim doğruları nelerdir öğrenelim öncelikle pr nedir reklam nedir bunlara bir bakalım…

PR Nedir?

Public Relations (Halkla İlişkiler) 
Halkla ilişkiler bir işletmenin, kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir. 

Reklam Nedir?

"insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru"dur.

PR AJANSLARI, REKLAM AJANSLARI NELER YAPAR?

Pr ajansları medya ilişkileri, itibar yönetimi, algı yönetimi, kriz iletişimi gibi pek çok iletişim sürecini stratejik biçimde ele alır ve bu doğrultuda şirketlerin daha bilinçli olarak hareket etmelerini sağlar. Yer aldıkları sektörlere göre pazarı değerlendirir buna göre bir imaj ve itibar oluşturmalarını ve korumalarını sağlar. Yaşanabilecek krizler veya kriz anında planlarını yapar maddi ve manevi kayıpların önüne geçmeye gayret eder. Marka farkındalığını ve markanın sadakatini artırır. 

Pr Ajanslarını Oluşturan Ekip

1. Strateji Ekibi
2. Editoryal Ekip
3. Medya ilişkileri ekibi
4. Raporlama ekibi
5. Kreatif ekip
6. Müşteri ilişkileri ekibi

Reklam ajansı, bir şirketin veya markanın görünürlüğünü (ve dolayısıyla gelirini) artırmaya çalışan en önemli iş ortaklarından biridir. Reklam ajansları, satış öncesi araştırmalardan gerektiğinde sonuçların raporlanmasına kadar tüm süreci kontrol ederek markanın büyümesine katkıda bulunur. Kurumsal kimlik, Grafik tasarım, Marka konumlandırma, Sosyal Medya Yönetimi, Web Site/Mobil Uygulama, Prodüksiyon, Açık Hava Reklamları gibi hizmetleri içinde barındırır. 

 Reklam Ajanslarını Oluşturan Ekip

1. Web Tasarımı 
2. Grafik Tasarımı 
3. Sosyal Medya Uzmanı
4. Metin Yazarı
5. Art Direktör 
6. Kreatif Direktör
7. Proje Yöneticisi
8. Seo Uzmanı

EN