Pazarlama Karması, 4P Kavramı Nedir?

Sevgili Cevviz ailesi ve bu konuya merak, ilgi, bilgi ihtiyacı duyan herkese selamlar.

Pazarlama karması, pazarlama departmanlarının kullandığı en temel stratejidir. Sektörlerin gelişimi rekabeti son derece canlandırmıştır. İşletmelerin ürün yelpazelerinin genişlemesi, sadece ulusal değil uluslararası pazarda da satış yapmaya başlamaları, pazarlamayı zorunlu hale getirmiştir.

Philip Kotler literatüre 4P (Pazarlama Karması) fikrini kazandırmıştır.

 

ÜRÜN (PRODUCT)

Ürün, bir şirketin müşterilerine sunduğu mal veya hizmeti ifade eder. Ürün , Pazarlama karmasının birinci parçasıdır. Ürün türü, işletmelerin bunun için ne kadar ücret alabileceğini, nereye yerleştirmeleri gerektiğini ve pazarda nasıl tanıtmaları gerektiğini de kısmen belirler. İdeal olarak, bir ürün mevcut bir tüketici talebini karşılamalıdır. Başarılı olmak için, pazarlamacıların bir ürünün yaşam döngüsünü anlaması ve işletme yöneticilerinin yaşam döngülerinin her aşamasında ürünlerle ilgilenmek için bir plana sahip olması gerekir.


FİYAT (PRİCE)

Tüm pazarlama stratejisi için önemli bir değişken olan fiyat, müşterinin bir ürün için ödemeyi kabul edeceği miktardır. Fiyat düşük olursa kar elde etmek güçleşir, yüksek olursa müşteriler kaybedilebilir.

Fiyat belirlenirken rakipler göz önünde bulundurulmalıdır.


DAĞITIM (PLACE)

Ürünün potansiyel müşteriye ulaşması anlamında dağıtım önemli bir unsurdur. Müşterilerin nerede ürüne ulaşmak isteyeceğini anlamak için hedef pazar iyi analiz edilmelidir. Yoğun dağıtım, özel dağıtım, seçici dağıtım ve marka kiralama (franchising), başlıca dağıtım stratejileridir.


TUTUNDURMA (PROMOTİON)

Tutundurma, ürünün bilinirliğini arttırmayı ve pazarda yer edinmesini sağlayan tanıtım faaliyetlerini kapsar. Tutundurma; satış organizasyonları, halkla ilişkiler, reklam, satış promosyonları gibi uygulamalardan oluşur.

İnsanların ürünü satın alması için, öncelikle üründen haberdar olması sağlanmalıdır.

 

1980’lerde ortaya atılan 7P kavramı ise 4P’ye ek olarak;

  • ·         People (insan)
  • ·         Process (süreç)
  • ·         Physical evidence (fiziksel kanıt) kapsıyor.

EN